KLADETE SI ČASTO TYTO OTÁZKY?

Co kdybyste…?

 • Vybudovali u svých zákazníků neukojitelnou zvědavost?

 • Stali se organizací, kde lidé chtějí pracovat a růst?
 • Byli lídry pro svůj trh se silnou orientací na účel?

Získejte svůj Profil podnikové agility

Jedná se o nezávislý a podrobný přehled vašich schopností a chování v oblasti podnikové agility ve vaší společnosti.

 • Porozumějte tomu, na jakém stupni agility se vaše společnost právě teď nachází.

 • Podívejte se, jak je na tom vaše organizace v porovnání s více než 1300 společnostmi z celého světa.

 • Pochopte, jaké jsou nejdůležitější kroky k dalšímu rozvoji podnikové agility vaší organizace.

JAK HODNOTIT PODNIKOVOU AGILITU?

Hodnocení podnikové agility není snadné. Business Agility Institute ze své pozice autority v oblasti podnikové agility navrhl progresivní přístup, který bere v potaz nuance a složitost hodnocení obchodní agility.

TENTO JEDINEČNÝ PŘÍSTUP POUKAZUJE NA TO, ŽE:

 • Podniková agilita je postupná a nikdy nekončící cesta.

 • V organizaci budou zastoupeny různé kvality, které budou mít větší či menší dopad na její chod.

 • Obchodní agilitu lze demonstrovat tisíci různými způsoby, za použití rozličných přístupů, postupů a provozních modelů.
 • Podniková agilita je soubor kulturních a behaviorálních schopností (nikoli konkrétních procesů nebo praktik) napříč firmou.

Důležité je, jak se lidé, systémy a procesy v organizaci propojí, aby tak přinášely hodnoty pro vaše zákazníky.

Business Agility Profile™ vám proto vytvoří detailní model agility ve vaší společnosti s důrazem na 13 hlavních schopností, které jsou pro dosažení agility klíčové. Také vyhodnotí více než 80 vlastností a vzorců chování, které ke zlepšení v oblasti agilního řízení významně přispívají.

Tyto schopnosti a chování pak pomáhají zlepšovat tyto 3 oblasti:

 • Orientace na zákazníka

 • Inovace a růst

 • Zvyšování výkonu

Pojďte naproti svému úspešnému podnikání!
Udělejte první krok a kontaktujte nás.

Budeme vaším partnerem

jak během programu, tak na vaší cestě

k agilní digitální transformaci!