Stali jsme se technologickým patronem neziskové organizace Linking Help, která funguje za podpory patronů AgiLawyer, Holubová advokáti a stovek dobrovolných právníků z celého světa. Naším přínosem do projektu je zajištění technologické infrastruktury platformy pro spolupráci dobrovolných právníků s lidmi v nouzi, vývoj webových stránek a tvorba grafických materiálů.

Linking Help vznikl původně jako platforma pomoci Ukarajinským uprchlíkům UA.SUPPORT. Po roce trvání tohoto projektu, kdy spojil více než 300 právníků ze 30 zemí a pomohl více než třem tisícovkám uprchlíků (údaje k 03/2023), se začíná rozrůstat o další oblasti, kde je potřeba financovat a doručit právní pomoc lidem, kteří ji potřebují. Primárním posláním Linking Help je jednak pokračovat v poskytování právní pomoci právě na Ukrajině prostřednictvím projektu UA.SUPPORT, ale v plánu je také využití podobného řešení například pro Turecko, kde může naše platforma pomoci propojit lidi postižené katastrofou s právníky, kteří mohou nabídnout pomoc. Tato platforma bude přizpůsobena speciálně potřebám turecké komunity.

Ambicí Linking Help je stát se globálním centrem pro ty, kteří potřebují zprostředkovat právní pomoc. Jsem nadšeni z toho, že můžeme být součástí projektu, který má smysl, a který má potenciál změnit způsob, jakým jsou právní služby poskytovány těm, kteří si je nemohou dovolit. Prostřednictvím projektu UA.SUPPORT a další plánované platformy v Turecku již nyní měníme životy tisíců lidí a těšíme se na rozšíření našeho dosahu do dalších zemí, které to potřebují.