Dne 6. června 2019 se v Praze konalo setkání treasury manažerů a expertů finanční správy. Tuto akci zprostředkovává Česká Asociace Treasury (ČAT) společně s Českou Asociací pro finanční řízení (CAFIN). Letos se jednalo již o 17. ročník a zúčastnili se ho i zástupci naší společnosti.  

Tématem diskusí byly novinky a trendy v oblasti treasury jako je využití umělé inteligence ve finančnictví, trendy v platebním styku, budoucnosti exportního financování či pojištění se zaměřením na řízení likvidity ve firmách. 

Děláme vše pro to, aby naše finanční řešení systému corima bylo stále aktuální s ohledem na současný stav i nejnovější trendy. Jsme proto rádi, že nám tato konference poskytla cenné kontakty a informace ze světa financí, které můžeme v našem řešení zohlednit.