ŘÍZENÍ TREASURY NA MÍRU VAŠÍ FIRMĚ

Každá společnost je jiná, a tak si zaslouží samostatnou analýzu. Právě tato variabilita nás baví. Nutí nás sledovat nejnovější trendy v oblasti financí, práva a ekonomie. Nabádá nás k udržování vztahů s akademickou půdou, které přinášejí další inspirativní nápady. Všechny tyto zkušenosti se pak odráží v individuálních řešeních, které šijeme na míru každého zákazníka.

Naše nadšení pro finanční řízení z nás po letech udělalo v této oblasti experty. Vytvořili jsme vlastní modulární platformu Corima, ve které jsme implementovali desítky aplikací pro komplexní řízení treasury v korporátech a bankách (Corima.cfs). Dokážeme podpořit všechny vaše pracovní scénáře za pomoci našich standardizovaných modulů. Řešení, které pro vás navrhneme, vybudujeme se zřetelem jak na finanční právo, tak na všechny parametry vaší kapitálové struktury (treasury, fondy, správa portfolia).

Více informací nalezente na webu naší partnerské společnosti COPS GmbH.
treasury management - corima

NABÍZÍME ŘEŠENÍ PRO TYTO OBLASTI

  • Řízení treasury

  • Risk Management & Controlling

  • Privátní bankovnictví

  • Fund Management KAG

  • Portfolio & Asset Management

  • Hedge Accounting

  • Asset Liability Management

  • Integrace

  • Collateral Management

  • Corporate Treasury

platforma corima na notebooku

Chcete se dozvědět více?

ŘEŠENÍ JSOU POSTAVENA NA NAŠÍ PLATFORMĚ CORIMA

Není novinkou, že společnosti pro svůj běžný chod používají celou řadu různých systémů. Řešení jednotlivých pracovních úkolů pro zaměstnance znamená, aby během své práce mezi těmito systémy neustále přecházeli a přepínali. Kromě uživatelské nepřívětivosti takové řešení vyžaduje více času na zaškolení zaměstnanců a je více náchylné na vznik chyb, které díky často odlišnému chování a vzhledu jednotlivých systémů mohou nastat. Vzhledem ke komplexnosti takového systému nejsou organizace schopny tyto starší systémy inovovat a nahradit je moderními řešeními, což by pomohlo jejich zaměstnancům strávit čas důležitějšími záležitostmi, než je řešení technických problémů se zastarávající softwarovou infrastrukturou.

Toto zjištění nás inspirovalo k tomu, abychom zahájili iniciativy směrem k vybudování prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci plnit své úkoly efektivně, důsledně a ideálně s podporou moderních technologií. Již před deseti lety jsme proto začali za pomoci softwarových inženýrů, studentů vysokých škol, výzkumných pracovníků, testerů a dalších, budovat jednotnou platformu Corima.

Corima je platforma klient-server, která integruje všechny zákaznické aplikace do jednoho prostředí. Zaručuje, že jsou aplikace vizuálně i funkčně konzistentní a používají stejný přístup ke správě logování, auditu, konfiguraci a managementu jednotlivých uživatelů. Corima nemusí nutně nahradit všechny stávající firemní systémy, ale dokáže nad nimi vytvořit aplikační vrstvu, integrovat jejich klíčové aspekty a zajistit požadovanou funkčnost pomocí vlastních modulů.

Vyvinuli jsme i sadu vlastních aplikací s názvem Corima.cfs, která se zaměřuje na oblast řízení treasury. V nedávné době jsme si navíc uvědomili, jakou přidanou hodnotu může dát podnikovým procesům agilní řízení. Tedy, jakou sílu má kolaborace lidí, kteří se se svým týme soustředí na ty správné úkoly v ten správný čas. Začali jsme proto integrovat platformu Corima s moderními BPM systémy, abychom tak pomohli našim zákazníkům optimalizovat a zefektivnit svůj chod pomocí informačních systémů sestavených na míru dle požadavků konkrétní společnosti.

Mohou naše řešení
pomoci vašemu podnikání?

Která odvětví mohou
využít naše řešení?

Mohou naše řešení
pomoci vašemu podnikání?

Která odvětví mohou
využít naše řešení?