PROČ ŘÍDIT PRACOVNÍ AGENDU?

Může i vám chybět řízení pracovní agendy? Mnoho organizací trpí komunikačním chaosem, kde jsou informace ztraceny v e-mailech, tabulkách, dokumentech a systémech, jakou jsou ERP, CRM a další. Odpovědnost za úkoly často není jasně definována a komunikace je obvykle prováděna prostřednictvím telefonních hovorů, zpráv, chatovacích platforem a dalších kanálů.

Věříme, že v současném digitálním věku můžeme vnést do tohoto chaosu systém. Můžeme rozdělit práci na samostatné části a můžeme rozlišit práci, kterou musí udělat lidé, od práce, kterou lze digitalizovat. Věříme, že hned poté je možné automatizovat únavné rutinní úkoly, podpořit kreativitu a podnítit nové nápady, které vedou k inovacím.

Jsme přesvědčeni, že organizace jakékoli velikosti může významně těžit z řízení svého podnikání, kdy správní lidé pracují se správnými údaji ve správný čas. Proto vkládáme naši energii do podpory společností při vytváření prostředí, ve kterém mohou spolupracovat, organizovat operativní povinnosti, transparentně řídit pracovní vytížení, priority, úkoly a procesy. Jsme připraveni vás provést nastavením systému pro trasování úkolů, který integrujeme s naší vlastní platformou Corima. Jsme připraveni se s vámi spojit a vydat se na cestu k digitální transformaci, která vám umožní, v dnešní době nepostradatelnou, agilitu vaší společnosti.

Zjistěte více o tom, jak to funguje!
vyžádejte si pdf
Řízení pracovní agendy - BPMN

Pomůžeme vám analyzovat vaše podnikové procesy, poskytneme vám o nich transparentní přehled a vylepšíme strukturu a automatizaci vaší firmy.

naplánovat schůzku

JAKÉ VÝHODY PRO VAŠE PODNIKÁNÍ PŘINÁŠÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ AGENDY?

Organizační změny se mohou stát nezbytnými v důsledku nových předpisů, požadavků trhu, vnitřních nebo vnějších hrozeb nebo v důsledku zavádění nových způsobů práce. Agilita vám dává nástroj k prioritizaci, flexibilitě a rychlé reakci na neustále se měnící podmínky.

Práce je často šířena mezi řadu lidí a komunikována pomocí nejrůznějších kanálů. Správná správa pracovních úkolů vám poskytuje transparentní přehled o tom kdo, co, kdy a proč dělá.

Řízení toku práce vám pomůže zefektivnit a automatizovat rutinní, neustále se opakující, činnosti. Dále vám dává kontrolu nad produkovanými výstupy, abyste měli jistotu, že vše proběhlo dle očekávání, a že byl úkol zpracován co nejefektivněji.

VYDEJTE SE NA CESTU K DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI

Mohou naše řešení
pomoci vašemu podnikání?

zjistit víc

Která odvětví mohou
využít naše řešení?

zjistit víc

Mohou naše řešení
pomoci vašemu podnikání?

zjistit více

Která odvětví mohou
využít naše řešení?

zjistit více
COPS newsletter

Přihlásit k odběru newsletteru