NA JAKÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY SE SOUSTŘEDÍME?

Věříme, že tvořivost a inovace jsou základními kameny udržitelného hospodářského růstu a průmyslového pokroku. Věříme, že umožňují organizacím zůstávat relevantní na konkurenčním trhu. Abychom toho dosáhli, chceme, aby společnosti využívaly současné technologie a agilní řízení, které rezonují v organizacích mnoha průmyslových odvětví. Zaměřujeme se na digitalizaci podnikových procesů, optimalizaci a automatizaci práce a na její řízení pomocí agilních technik, a to především v oblasti financí a práva.
Jsme přesvědčeni, že tento přístup lidem ulehčí a urychlí práci, a tím jim dá prostor k vymýšlení dalších inovativních nápadů, které pomohou organizaci růst. Soustředíme se proto především na následující obchodní případy.

Řada organizací má problémy sladit své obchodní strategie s každodenním chodem firmy. Chybí jim systematická metoda, jak vytipovat slabá místa svých podnikových procesů, a tedy příležitostí ke zlepšení chodu společnosti. Naším zákazníkům pomáháme získat transparentní a ucelený pohled na jejich podnikové procesy, který jim dá ucelený obraz chodu celé společnosti. Tímto zákazníky podporujeme v průběžné optimalizaci a případné automatizaci, která odbourává časovou zátěž rutinních úkolů. Kombinací vhodného popisu procesů s agilním řízením týmů dokážeme komplexně zefektivnit jak práci, tak celé procesy, a tím průběžně inovovat a vylepšovat řízení celého podniku.

V dnešní době přibývá společností, jejichž zaměstnanci pracují pomocí vzdáleného přístupu. Komunikace mezi vedením, odděleními i jednotlivými zaměstnanci probíhá pomocí různých komunikačních kanálů, jako jsou e-maily, telefonáty, videohovory, sdílené dokumenty a další. Udržet si přehled o prioritách jednotlivých úkolů, které se často mění, je velmi složité a zaměstnanci jsou tak pod neustálým tlakem, aby na aktuální situaci včas a vhodně reagovali. Naším cílem je těmto organizacím tuto situaci ulehčit. Pomáháme jim strukturovat práci do jednoduše sledovatelných úkolů, které umožní hladkou spolupráci, usnadní plánování a otevírají dveře další digitalizaci, automatizaci a optimalizaci procesů tak, aby odpovídaly konkrétním potřebám dané společnosti.

Problémem mnoha mezinárodních firemních a bankovních zákazníků je to, že jejich treasury oddělení, které se musí zabývat tématy týkajícími se řízení hotovosti, plánování likvidity, řízení rizik, front office, back office a účetnictví, není centralizované. Tento problém jsme schopni řešit za pomoci naší sady aplikací Corima.cfs, která pomáhá integrovat všechny procesy řízení treasury do jednoho systému. Kombinací různých funkcí a standardizovaných modulů jsme tak schopni centralizovat všechny provozní a hodnotící procesy v oblasti firemní treasury dané společnosti do jednoho uživatelského rozhraní.

Obchodní případy - naplánovat schůzku

Chcete vědět více?

naplánovat schůzku

Který z našich produktů
je pro vás ten pravý?

zjistit více

Která odvětví mohou
využít naše řešení?

zjistit více