IMPRESUM

Impresum dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Vlastník a vydavatel médií:

 • COPS Financial Systems s.r.o.

 • Krakovská 7
  110 00 Praha 1
  Česká republika

 • +420 222 210 789

 • Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
  vedeném Městským soudem v Praze
  oddíl C, vložka 35327

 • DIČ: CZ62913883

 • Jednatelé
  Dipl. Ing. Michael Steiner
  Mgr. Ondřej Dvořák

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Společnost COPS Financial Systems s.r.o. však nemůže zaručit za bezchybnost, přesnost, úplnost nebo aktuálnost obsahu. Podle zákonných ustanovení jsme dále zodpovědní za vlastní obsah těchto webových stránek. V této věci si uvědomujeme, že nejsme povinni sledovat předané nebo uložené informace třetích osob, ani vyšetřovat okolnosti poukazující na nezákonnou činnost.

Odpovědnost za odkazy

Odpovědnost za obsah externích odkazů (na webové stránky třetích stran) nesou výhradně provozovatelé odkazovaných stránek. V době spojování se nám neprokázalo žádné porušení. Pokud by nám bylo oznámeno jakékoli porušení právních předpisů, okamžitě odstraníme příslušný odkaz.

Autorská práva

Naše webové stránky a jejich obsah podléhají německému autorskému právu. Pokud to není výslovně povoleno zákonem, každá forma využívání, reprodukce nebo zpracování děl podléhajících ochraně autorských práv na našich webových stránkách vyžaduje předchozí souhlas příslušného vlastníka práv. Jednotlivé reprodukce díla jsou povoleny pouze pro soukromé účely. Materiály z těchto stránek jsou chráněny autorskými právy a jakékoli neoprávněné použití může porušovat autorská práva.