JAKÝM ZÁKAZNÍKŮM POMÁHÁME?

Dnešní doba je dobou digitální, a tak není divu, že přední společnosti aktivně pracují na zavádění automatizace a optimalizují chod svých podniků. Neděje se to však všude a i vaše organizace může být jednou z těch, které se zatím stále drží zastaralých obchodních modelů, technologií, nebo kde chybí technická podpora pro hladký chod všech procesů, digitalizace a agilní řízení.

Věříme, že dobře definované podnikové procesy a agilní řízení projektů jsou stejně užitečné i pro mnoho jiných odvětví, než jen pro oblast IT. Díky našim znalostem a zkušenostem v oblasti financí jsme začali pomáhat našim zákazníkům aplikovat tyto techniky v týmech, které řeší řízení treasury a reporting. V posledních letech jsme však zjistili, že tyto přístupy mohou být prospěšné i pro další společnosti, které bojují s neúnosnou mírou pracovní zátěže, neustále se měnícími prioritami a naléhavými pracovními úkoly, které je třeba vyřešit. Zejména pak pro ty organizace, jejichž zaměstnanci vykonávají svou práci na dálku a nejsou tedy fyzicky přítomni ve stejném okamžiku na stejném místě.

digitalizace a agilní řízení - kontakt

Chcete vědět více?

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Seznam dalších instalací našeho software naleznete na webu naší partnerské společnosti COPS GmbH.

Který z našich produktů
je pro vás ten pravý?

Máte specifický požadavek?
Neváhejte se nám s ním svěřit!