JAKÝM ZÁKAZNÍKŮM POMÁHÁME?

Dnešní doba je dobou digitální, a tak není divu, že přední společnosti aktivně pracují na zavádění automatizace a optimalizují chod svých podniků. Neděje se to však všude a i vaše organizace může být jednou z těch, které se zatím stále drží zastaralých obchodních modelů, technologií, nebo kde chybí technická podpora pro hladký chod všech procesů, digitalizace a agilní řízení.

Věříme, že dobře definované podnikové procesy a agilní řízení projektů jsou stejně užitečné i pro mnoho jiných odvětví, než jen pro oblast IT. Díky našim znalostem a zkušenostem v oblasti financí jsme začali pomáhat našim zákazníkům aplikovat tyto techniky v týmech, které řeší řízení treasury a reporting. V posledních letech jsme však zjistili, že tyto přístupy mohou být prospěšné i pro další společnosti, které bojují s neúnosnou mírou pracovní zátěže, neustále se měnícími prioritami a naléhavými pracovními úkoly, které je třeba vyřešit. Zejména pak pro ty organizace, jejichž zaměstnanci vykonávají svou práci na dálku a nejsou tedy fyzicky přítomni ve stejném okamžiku na stejném místě.

digitalizace a agilní řízení - kontakt

Chcete vědět více?

OBLASTI

Sektor financí podléhá přísné kontrole vnitřních, domácích, mezinárodních a evropských předpisů. Oddělení firem, které se zabývají řízením treasury a reportingem, pojišťovny a další velké společnosti je řeší pomocí specializovaných řešení, která tyto složité požadavky řídí. Pro naše zákazníky jsme proto připravili naše vlastní řešení nazvané Corima.cfs, které pokrývá oblasti cash managementu, front office, back office, plánování likvidity, řízení rizik, účetnictví a další. Navíc našim zákazníkům poskytujeme podporu při modelování a zavádění jejich podnikových procesů s cílem urychlit pracovní vytížení související s často opakovanými, rutinními úkony. Pevně věříme, že jasně popsané podnikové procesy jsou nezbytné pro další automatizaci, optimalizaci a celkovou agilitu finančních týmů.

Právníci jsou pod neustálým tlakem – shánění nových klientů, udržování stávajících, dodržování termínů, vytváření komplexních dokumentů, rychlá reakce na nepředvídatelné události v právním procesu. I malé překročení lhůt může vést k velkým ztrátám, za které právník ponese odpovědnost. Úspěšní právníci jsou často skvělí manažeři. Není tedy žádným překvapením, že i advokátní kancelář může těžit z použití technik projektového řízení. Většina práce v advokátní kanceláři může být rozdělena na úkoly, které vytvářejí základ pro správnou spolupráci, plánování, stanovení priorit a automatizaci. Navíc, pokud budou tyto činnosti řízeny agilním způsobem, lze pak z práce svých zaměstnanců vytěžit maximum.
Naše řešení a přístupy jsou velmi obecné. Věříme, že každá organizace v téměř každém odvětví může mít z digitalizace a agilního řízení pracovního vytížení velký prospěch. Některé organizace mohou navíc těžit z řízení svých týmů agilním způsobem. Jsme rádi, že se můžeme podělit o své znalosti, které jsme získali v posledních desetiletích. Jsme připraveni pomoci těm, kteří jsou ochotni zahájit digitální transformaci směrem ke skutečně agilní společnosti.

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Seznam dalších instalací našeho software naleznete na webu naší partnerské společnosti COPS GmbH.

Který z našich produktů
je pro vás ten pravý?

Mohou naše řešení
pomoci vašemu podnikání?