KLÍČOVÉ FUNKCE

KLÍČOVÉ FUNKCE

Corima je platforma klient-server, ve které je možné integrovat všechny zákaznické aplikace do jednoho prostředí. Zaručuje, že aplikace vypadají konzistentně, poskytují stejný vzhled a používají stejný přístup ke správě protokolování, auditu, konfigurace i správy uživatelů.

Vyspělý desktopový i webový klient corimy pomáhají řešit jak požadavky zákazníků preferujících plnohodnotnou desktopovou verzi, tak zákazníků, kteří raději pracují ve webovém prostředí. Corima webový i desktopový klient mohou navíc běžet paralelně a maximalizovat tak užitek pro všechny uživatele.

ŘEŠENÍ ZALOŽENÁ NA PLATFORMĚ CORIMA

FINANČNÍ ŘEŠENÍ

Každý problém, který daná společnost řeší, vyžaduje individuální analýzu. Je to jediný způsob, jak přijít s řešením, které bude přizpůsobené potřebám konkrétní situace. Naši znalostní základnu proto neustále rozšiřujeme spoluprací s vysokoškolskými institucemi a také sledujeme změny ve finančním právu i v ekonomickém prostředí.

Architekturu našich systémů určují Vaše individuální požadavky. Můžeme dokonale podpořit Vaši práci, protože všechny naše produkty mají modulární strukturu. Mezinárodní finanční právo, stejně jako všechny relevantní parametry vaší kapitálové struktury – od treasury po řízení fondů a portfolia – ve svých řešeních COPS zohledňuje. Propojením těchto oblastí můžeme zajistit, že všechny naše projekty poskytují kvalitní a dlouhodobě udržitelná řešení.

Pokrýváme celý treasury-workflow: logování transakcí, oceňování (včetně hodnocení strukturovaných finančních nástrojů), ticketing, limitní kontroly (včetně kontrol před transakcí), peněžních toků a peněžních hodnot, výkazu zisku a ztráty, výpočtu marží, transformací splatnosti, klíčové ukazatele výkonnosti, hodnocení rizik, zátěžové testy a simulace, poskytování údajů o cenách v reálném čase, reporting.

Rozsáhle konfigurovatelná řešení, která zahrnují všechny kategorie rizik a umožňují analýzu celkových rizikových situací: tržní rizika, úvěrová rizika, provozní rizika a rizika likvidity. V kombinaci s flexibilními zátěžovými testy COPS poskytuje na základě standardního softwarového řešení PMS nástroje, které splňují všechny regulační a interní požadavky pro sektor řízení rizik.

Flexibilní strukturování portfolia je základem všech analýz a reportů, které splňují požadavky i nejsofistikovanější klientely díky její adaptabilitě. Rozsáhlé kontroly zaručují dodržování předepsaných postupů. Měření výkonnosti a řízení rizik doplňují naši nabídku řešení pro správu aktiv.

Podpora finančního poradenství: specializovaná CRM řešení, stanovení rizikových profilů klientů a vývoj investičních návrhů, měření výkonnosti, kontrola omezení, flexibilní a efektivní reporting, specializované vizualizace pro konzultanty poskytující všechny relevantní informace o klientech na první pohled.

Modul zajišťovacího účetnictví umožňuje řídit všechny bezpečnostní vztahy a zobrazovat všechna rizika (úroková a devizová rizika) v rámci reálné hodnoty a zajištění peněžních toků. Výsledky jsou vypočteny pro retrospektivní a budoucí účinnost. Standardizované reporty modulu hedge accounting poskytují analýzy jak pro auditory, tak pro vytvoření Vaší rozvahy.

COPS má rozsáhlé know-how, pokud jde o integraci finančního softwaru a rozsáhlé znalosti většiny implementovaných systémů. Rozhraní jsou vyvíjena s využitím nejmodernějších metod založených na flexibilním a individuálním programování. Platformy a aplikace jsou synchronizovány online nebo v dávkovém režimu a provozní rizika jsou minimalizována.

Zadávání, prezentace, vyhodnocování a údržba dat v optimalizovaném systémovém prostředí. Optimalizace rozložení statistik, včetně uživatelsky příjemných reprezentací, řízení zajištění různých typů a charakteristik, integrace procesů s externími partnery, automatické kalkulace převodů plateb vč. interní a externí procesní podpory.

Na základě osvědčených řešení v oblasti treasury a řízení rizik nabízí COPS také řešení ALM pro banky a pojišťovny: gap analýzu, analýzu peněžních toků, P&L transakce, transformace splatnosti, výpočty marží a celkové hodnocení rizik.

Správa fondů s PMS od Much-net samozřejmě zahrnuje mapování různých konceptů fondů (fund of funds, umbrella funds apod.) stejně jako váhové faktory (včetně strukturovaných produktů), sledování interních a externích limitů (vč. Pre Trade kontrol, které zajišťují soulad s německými a rakouskými investičními zákony a nařízení o derivátech), řízení rizik (VaR, zátěžové testy atd.) a měření výkonnosti.

Díky našemu modernímu, flexibilnímu a pohotovému systému pro treasury splňuje naše řešení všechny požadované vlastnosti. Zaměřujeme se na klíčové faktory, které firmám pomáhají k úspěchu, jako je účetnictví a reporting, podpora společnosti, cash management a plánování likvidity, a také na výnosy a decision a risk management.

Pokud se chcete dozvědět více o platformě pro korporátní finanční řešení (Corporate Treasury – corima.cfs), navštivte web corima.solutions (pouze anglická a německá jazyková verze).

ZAKÁZKOVÁ ŘEŠENÍ

Ačkoli současná řešení corima pokrývají potřeby v oblasti řízení podniků, zákazníci mohou vyžadovat i další vlastní aplikace. COPS je připravena řešit vaše specifické potřeby a zároveň hostit individuálně navrženou aplikaci v prostředí corima.

Tyto aplikace potom budou přirozeně umožňovat čerpat všechny výhody, které corima nabízí. Kromě toho lze co systému corima začlenit i vaše stávající aplikace, což napomůže jejich budoucí reimplementaci pomocí nejnovějších technologií.

Klientské aplikace se mohou výrazně lišit v závislosti na zákazníkovi. Jakákoliv vlastní aplikace tak může využívat standardizované funkce corima nebo odpovídající funkce dostupné v rámci řešení Finance nebo řešení Enterprise Solution.