PROČ ZVOLIT PLATFORMU CORIMA?

Není novinkou, že společnosti pro svůj běžný chod používají celou řadu různých systémů. Řešení jednotlivých pracovních úkolů pro zaměstnance znamená, aby během své práce mezi těmito systémy neustále přecházeli a přepínali. Kromě uživatelské nepřívětivosti takové řešení vyžaduje více času na zaškolení zaměstnanců a je více náchylné na vznik chyb, které díky často odlišnému chování a vzhledu jednotlivých systémů mohou nastat. Vzhledem ke komplexnosti takového systému nejsou organizace schopny tyto starší systémy inovovat a nahradit je moderními řešeními, což by pomohlo jejich zaměstnancům strávit čas důležitějšími záležitostmi, než je řešení technických problémů se zastarávající softwarovou infrastrukturou.

Toto zjištění nás inspirovalo k tomu, abychom zahájili iniciativy směrem k vybudování prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci plnit své úkoly efektivně, důsledně a ideálně s podporou moderních technologií. Již před deseti lety jsme proto začali za pomoci softwarových inženýrů, studentů vysokých škol, výzkumných pracovníků, testerů a dalších, budovat jednotnou platformu Corima.

Corima je platforma klient-server, která integruje všechny zákaznické aplikace do jednoho prostředí. Zaručuje, že jsou aplikace vizuálně i funkčně konzistentní a používají stejný přístup ke správě logování, auditu, konfiguraci a managementu jednotlivých uživatelů. Corima nemusí nutně nahradit všechny stávající firemní systémy, ale dokáže nad nimi vytvořit aplikační vrstvu, integrovat jejich klíčové aspekty a a zajistit požadovanou funkčnost pomocí vlastních modulů.

platforma corima na notebooku

Chcete se dozvědět více?

request pdf

Vyvinuli jsme i sadu vlastních aplikací s názvem Corima.cfs, která se zaměřuje na oblast řízení treasury. V nedávné době jsme si navíc uvědomili, jakou přidanou hodnotu může dát podnikovým procesům agilní řízení. Tedy, jakou sílu má kolaborace lidí, kteří se se svým týme soustředí na ty správné úkoly v ten správný čas. Začali jsme proto integrovat platformu Corima s moderními systémy pro řízení pracovní agendy, abychom tak pomohli našim zákazníkům, kteří platformu Corima používají, optimalizovat a zefektivnit svůj chod. Jako první jsme se zaměřili na námi dobře známou oblast financí, dnes jsme již ale připraveni čelit výzvám, které se nabízejí i v dalších oborech. Máme před sebou dlouhou cestu, jsme ale přesvědčeni, že z naší vize začnou postupně profitovat zaměstnanci společností napříč všemi odvětvími.

Mohou naše řešení
pomoci vašemu podnikání?

zjistit víc

Která odvětví mohou
využít naše řešení?

zjistit víc

Mohou naše řešení
pomoci vašemu podnikání?

zjistit více

Která odvětví mohou
využít naše řešení?

zjistit více
COPS newsletter

Přihlásit k odběru newsletteru